Sabatná obnova

3 FEBRUÁRA 2024
Počas sabatu dostáva vesmír prílev Božieho života.

Od sabatu sú požehnané všetky dni.

Pretože sabat nemá nič vlastné. Tvoje jedlo počas sabatu je len to, čo si pripravil pred sabatom. Tvoje svetlo počas sabatu je len to, čo ktoré si zapálil pred sabatom. Na skutočný sabat musíš prísť pripravený.

Pretože počas sabatu sa duše v tomto svete musia vrátiť k svojmu Pôvodcovi, aby znovu spočinuli v Jeho náruči. V tento Sabat sabatov povstane celý svet, ako vedia všetci, ktorí vnímajú a urýchľujú jeho ustavične sa približujúcu prítomnosť.

A z toho tajomného miesta je každá duša naplnená životom, požehnaním, láskou, ktorú si odnesie späť do svojho sveta.

Aby všetky nadchádzajúce dni dostali svoj život odo dňa sabatu.

A deň sabatu dostane všetko, čo potrebuje na onú cestu počas dní v týždni.

Najnovšie príspevky