Samoštúdium Písma

Zaujíma ťa istá špecifická téma? Chceš sa naučiť pripraviť si ducha pre modlitbu, alebo sa naučiť hľadieť na veci vo svetle Písma? Potom sú nápady na lekcie z tvojej strany vítané práve v tejto rubrike.

Prehľad lekcií samoštúdia

Nákazy a Vírusy

Lekcia má za cieľ naučiť ťa porozumieť realite, ktorej dnes čelíme – nákaze Corona vírusu – z pohľadu biblického učenia ohľadom nákaz a vírusov. Naučíš sa tak vidieť, rozumieť a rozlišovať udalosti dnešných čias nielen ľudsky, ale vidieť ich aj z prorockého hľadiska. Súčasťou lekcie aj základná náuka modlitby príhovoru za konkrétne záležitosti.

55 EUR

prihlásenie.