Samoštúdium Písma

Zaujíma ťa istá špecifická téma? Chceš sa naučiť pripraviť si ducha pre modlitbu, alebo sa naučiť hľadieť na veci vo svetle Písma? Potom sú nápady na lekcie z tvojej strany vítané práve v tejto rubrike.

Prehľad lekcií samoštúdia

Nákazy a Vírusy

Lekcia má za cieľ naučiť ťa porozumieť realite, ktorej dnes čelíme – nákaze Corona vírusu – z pohľadu biblického učenia ohľadom nákaz a vírusov. Naučíš sa tak vidieť, rozumieť a rozlišovať udalosti dnešných čias nielen ľudsky, ale vidieť ich aj z prorockého hľadiska. Súčasťou lekcie aj základná náuka modlitby príhovoru za konkrétne záležitosti.

55 EUR

prihlásenie.

Modlitba

Ježiš nás učil veľmi jasne, že zbrane nášho boja nie sú z tohto sveta, ale že sú mocné skrze Boha. Jednou z týchto Božích, duchovných zbraní, je modlitba. Je to zbraň, o ktorej väčšina nemá ani len tušenia. Ale práve ona je tou zbraňou, ktorá ak je aktivovaná poznaním Božieho Slova – Ježiša a Jeho učenia o modlitbe, ktoré nám zjavil, bude nielen vyvierať z úprimného srdca, ale bude mocnejšia než akákoľvek atómová bomba, efektívna a vždy vyslyšaná.