Sára a Abrahám

7 NOVEMBRA 2023
Prvé manželstvo je manželstvom tela a duše. V každom prikázaní sú jedno.

Gn 23:2: … A Abrahám prišiel smútiť za Sárou a kričať za ňou.

Sarah je telo a Abrahám je duša.

Abrahám smúti za stratou Sáry. Aj duša smúti za stratou tela.

Pravda, duša získala slobodu. S prechodom tela sa duša vymanila z hraníc fyzického obalu, obmedzení telesného srdca a mozgu založeného na mäse.

Ale zisky nikdy nemôžu nahradiť stratu.

Pretože len zvnútra tela môže duša dať život druhému, podať druhému ruku, premeniť temnotu zmäteného sveta na svetlo, horkosť ľudského boja na sladkú múdrosť.

Len vo fyzickej forme môže duša upevniť mezuzu na dvere, spraviť chalu z cesta, oddýchnuť si od práce počas sabatu, kolískať malé dieťa a spievať piesne o príbehu Božieho ľudu.

Duša smúti nad stratou tela, pretože práve zvnútra tohto tela duša natiahla ruku a dotkla sa Boha. A potom Ho hmatateľne držala v prstoch telesnej ruky.

Lebo to je význam každého prikázania vykonaného na Zemi.

A preto sa v nadchádzajúcom čase telo a duša opäť spoja. Navždy.

Najnovšie príspevky