Schovávačka

13 SEPTEMBRA 2023
ROSH HASHANAH JE HRA na schovávačku. Boh sa SKRYJE. My HĽADÁME.

Boh sa skrýva, my hľadáme.

Ale kde sa môže Boh skryť? Kamkoľvek ideš, tam je On: “Niet miesta bez Neho.”

Je to skôr ako keď sa rodičia schovávajú za vlastné prsty. Aj Boh sa skrýva za seba – za rúškom úžasného, vzdialeného Kráľa, ktorý svojich poddaných prísne posudzuje podľa pravidiel, až kým sa tí najvznešenejší anjeli chvejú od hrôzy.

A my hľadáme. Hľadáme Otca za prísnym hlasom. Sme to malé dieťa, ktoré vlezie Kráľovi do náručia, strhne masku a zvolá: “Ocko!”

Čo je presne to, na čo čakal, aby nám mohol dať sladký, dobrý rok.

Najnovšie príspevky