Sebaovládanie a Služba

18 MARCA 2023
Sebaovládanie pre svätosť a dodržiavanie Božích spôsobov vo všetkom, a zvlášť v službe, sa zdá byť kameňom úrazu pre mnohých, hoci Boží spôsob je jediný dokonalý a prijateľný.

Rabín Mordechai to svojich učeníkov učil spôsobom, keď povedal:

“Čo je zakázané, je zakázané a čo je dovolené, je zbytočné.”

Asi tri alebo štyri roky s tým pracovali, kým tento spôsob (služby) nezačlenili do rôznych aspektov svojho života. Až potom vstúpili do súkromia s rabínom, aby požiadali o cestu v službe.

Tento spôsob dnes potrebujú mnohí. Kým sa nenaučia dobrovoľne mať zakázané za zakázané a vedome odmietať čo je dovolené, ale zbytočné, len ťažko vôbec niekedy vstúpia do súkromia s Kristom, nieto nájdu to miesto v Cirkvi, ktoré im On pripravil. Ak je totiž o Ňom celé Sväté Písmo, musí byť aj každý spôsob nášho konania.

Najnovšie príspevky