Sebavedomý Boh

23 MÁJA 2023
Múdrosť, porozumenie, láskavosť, súcit – s týmito darmi môžu naše malé mysle a srdcia objať Nekonečno.

Keď stvoril svet, rozhodol sa, že prijme úlohu láskavosti. Tak, keď budeme láskaví, mohli by sme sa s Ním spojiť svojou láskavosťou.

Rozhodol sa byť Múdrosťou. Takže, keď budeme múdri, mohli by sme sa s Ním spojiť svojou múdrosťou.

Rozhodol sa byť si vedomý Seba, aby sme mohli dosiahnuť vedomie toho, čo je mimo poznania.

A toto všetko nám dal vo svojom Slove, ktoré nám píše do sŕdc. Dal nám seba samého.

Najnovšie príspevky