Sedemnásobná viera

4 NOVEMBRA 2021
Hockomu z nás sa môže stať, že bude paralyzovaný, ako ľudia v našom okolí: chorí, pripútaní na lôžko, či “paralyzovaní” smrteľnou chorobou. A mnohí si myslia, že im už nijako nemôžu pomôcť. To však nie je pravda, lebo Boh nám dal moc, ktorá premáha všetko. A tá moc sa volá viera.

Mk 2,3-5: Prišli a priniesli ku Kristovi ochrnutého, ktorého niesli ho štyria muži. A pretože nemohli priviesť ochrnutého pre zástup ku Kristovi kvôli zástupu, odstránili strechu, kde bol Kristus, urobili otvor a spustili podložku, na ktorej ochrnutý ležal. Potom, čo Kristus videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, tvoje hriechy sú odpustené.

Lk 5,18-20: A hľa, muži niesli na podložke muža, ktorý ochrnul, a snažili sa s paralyzovaným prejsť a postaviť ho pred Krista. Keďže pre množstvo ľudí nenašli, akým spôsobom by ho tam mohli priniesť, keď vystúpili na strechu, spustili muža dole s podložkou cez škridly, takže bol priamo v strede pred Kristom. A keď Kristus videl ich vieru, povedal: Synu Adamov, tvoje hriechy boli odpustené.

Štyria muži prichádzajú neskoro a na posteli nesú ochrnutého muža. Keď si uvedomia, že ho nemôžu dostať dnu dverami, odnesú svojho bezmocného, ochrnutého priateľa hore na strechu a spustia podložku s ním pred Krista, priamo počas Jeho kázne. Ich odhodlanie postaviť ho pred Krista dokazuje ich vieru, že bude uzdravený. Namiesto toho, aby ich odradil problém veľkého davu, vidia možnosti jeho riešenia. Pochopili totiž, že len Boh im môže pomôcť. A vytrvalé úsilie štyroch priateľov sa ich postihnutému priateľovi vypláca, pretože pomáhajú umožniť jeho duchovné aj fyzické uzdravenie. Ich skutky sú praktickým prejavom výroku apoštola Jakuba:… Ukáž mi Zjavenie Tajomstva svojej viery bez tvojich skutkov, a ja ti, Priateľu, zo svojich skutkov ukážem Vieru (Jak 2,18)

Kristus nachádza v priateľoch postihnutého vieru a reaguje na túto ich vieru; nie na vieru, ktorú má trpiaci.

Samozrejme, nikto nemôže byť zachránený vierou iného.

Napriek tomu môže postihnutému, či chorému niekto iný, alebo ďalší ľudia, pomôcť prísť ku Kristovi, pretože iba On ho môže vyslobodiť z otroctva hriechu. A ako vidíme, paralýza muža na podložke bola spôsobená hriechmi. Kristus, spokojný so skutkami, ktorými priatelia postihnutého prejavovali vieru, preto odpovedá na ich vynaliezavosť a vytrvalosť v prospech svojho trpiaceho priateľa. Ich viera v Krista je teda katalyzátorom Ježišovho vykonania tohto zázraku. Náš Spasiteľ pracuje tam, kde je prítomná viera (Lk 5:20). Očividne môže vykonávať svoje zázraky kdekoľvek a bez ohľadu na ľudskú vieru, ale často sa rozhodne nekonať, ak človek v Neho nedôveruje, ako sa to stalo v Nazarete (Mt 13:58).

Nádej motivuje paralytických priateľov, aby prejavili vieru, ktorá je doslova sedemnásobná:

  1. je to múdra viera, lebo priviedli priateľa k Jedinému, ktorý ho mohol uzdraviť,
  2. ich viera je vytrvalá, pretože ju neodradia zdanlivo neprekonateľné prekážky,
  3. obetavá viera v tom, že dávajú svoj čas a úsilie na to, aby ochrnutého priniesli pred Krista,
  4. neohrozená viera, pretože sa bez hanby zjavuje na verejnosti,
  5. pokorná viera, pretože priatelia nežiadajú Ježiša, aby prišiel k postihnutému, ale zobrali ho k Ježišovi,
  6. láskyplná viera, pretože priatelia ochotne vynakladajú veľké úsilie, aby mu poskytli skutočnú pomoc,
  7. napokon je to aktívna viera, lebo vzali priateľa ku Kristovi a nesedeli a nesťažovali sa, ani nereptali na jeho žalostný stav.

A aká je tvoja viera, priateľu? Ak spí, zobuď ju v sebe a uvidíš zázraky!

Najnovšie príspevky