Šieste Prikázanie

8 FEBRUÁRA 2022
V nadpise nie je chyba. Zákaz vraždiť je skutočne šiestym prikázaním. Za piate ho vyhlasuje len falošné kresťanstvo, ktoré Boží Zákon poprepisovalo tak, aby vyhovoval ich zvrátenej doktríne. Veď Ježiš nás na to upozornil, keď nás učil vyhýbať sa falošným. Bohužiaľ, toto prikázanie porušuje väčšina dnes spôsobom, ktorý by si nečakal…

Prispieť na podporu človeka, ktorý sa zasvätil službe vyučovania Slova a ktorý obetuje svoj čas a svoj život kázaniu Evanjelia Vykúpenia, nie “iného evanjelia” (viď Gal 1:8) je dnes problémom pre mnohých. Úprimne poviem, že väčšina, hoci nevedome, tu hreší proti 6.prikázaniu tak prirodzene, ako dýchajú. Za vymaľovanie domu, či pokosenie trávnika ľudia zaplatia, a radi. Aj za náuky lži falošného kresťanstva. Ale Božiemu služobníkovi mnohí odmenu za prácu upierajú. Boží Zákon však hovorí:

Gal 6,6-10: A ten, koho vyučujú Sväté Písmo, nech sa podelí o všetky dobré veci so svojím učiteľom Pánovej Cesty. Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať zničenie. Ale kto seje pre Ducha Svätého, z Ducha Svätého bude žať Večný Život. Nestrácajme silu v konaní skutkov milosrdenstva, lebo ak neochabneme, v pravom čase budeme žať. Preto, keď máme príležitosť, mali by sme robiť dobré skutky voči všetkým, a najmä voči Deťom Domu Viery.

Isto mi každý dá za pravdu, že nik predsa neočakáva, že učiteľ sa vzdá svojho času pre to, aby učil naše deti abecedu bez toho, aby za to dostal zaplatené, však? A môžeme si potom myslieť, alebo považovať za spravodlivé, chcieť počúvať kázanie Evanjelia Vykúpenia, aby ním človek zmúdrel pre Spásu a neprispieť na podporu duchovného učiteľa? Veď také zmýšľanie je nespravodlivé, ba čo viac, je vraždou!

Mal 3:10-12: Prineste všetky desiatky do Domu Pokladnice, aby bol pokrm v Mojom dome, a týmto Ma vyskúšajte, hovorí Pán Vojsk, či vám neotvorím priepusty Nebies a nevylejem na vás požehnania, že nebudete mať dosť miesta na jeho prijatie. A pokarhám pre vás žráča a nezničí ovocie zeme; ani tvoj vinič nebude zhadzovať svoje ovocie predčasne na poli, hovorí Pán Vojsk. A všetky národy ťa budú nazývať požehnaným; lebo vy budete Žiadanou Krajinou, hovorí Pán Vojsk.

Prečo chce Boh vo svojom dome jedlo? Aký je účel desiatkov? Aký druh jedla chce Boh? Chce duchovný pokrm. Chce duchovné učenie. Chce správne, PRAVDIVÉ učenie, aby zdokonalil Boží ľud. To je dôvod, prečo chce jedlo vo svojom dome, lebo má v úmysle zdokonaliť čisté srdce a zmeniť ľudí. “Testuj ma, skúšaj ma, vyskúšaj ma, hovorí Boh,a otvorím nebeské stavidlá  a vylejem požehnanie. Vyprázdnim ho na teba. Otvorím stavidlá neba!” Toto je rečnícky obraz, ktorý ukazuje, že príde veľké množstvo požehnaní.

Boh hovorí: „Prinášajte svoje desiatky so správnym srdcom a správnym postojom a ja otvorím stavidlo alebo stavidlá požehnania a vylejem ich na vás, kým ich nebudete môcť všetko prijať!“ Podmienkou je správne srdce a správny postoj. Či už tieto požehnania budú duchovné alebo fyzické, môžeš sa staviť o svoj posledný cent, že požehnania tu budú!

Už pri kúpe potravín v obchodoch mi dáš za pravdu, že dnes už nemôžeme nevidieť, že v tomto čase histórie Božej cirkvi a v tomto čase proroctiev je veľkým požieračom Satan. A je pripravený zožrať čokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek bude môcť! Požehnanie a ochranu Boha potrebujeme dnes viac ako kedykoľvek predtým. Aké je ovocie falošnej a lživej doktríny, ktorá učí, že desiatky už nie sú pre Boží ľud prikázaním? Ó, naozaj som sa to opýtala? A nie je odpoveď očividne jasná? Je to finančná katastrofa!

Je v Novej zmluve prikázaný desiatok? Mnohí učia, také prikázanie desiatkov v Novej zmluve neexistuje. Ale toto nie je pravda. Je to len tvrdenie mysle, ktorá nerozlišuje medzi Zákonom a zmluvou. Iste, nikde v Novej zmluve nečítame o Ježišovi Kristovi, ktorý hovorí: “Dávajte desiatky.” Takto priamo to nie je, ale to ani nie je potrebné, lebo tí, ktorí už desiatky dávali, opakovať prikázanie Zákona nepotrebovali. Každý, s kým Ježiš hovoril, chápal systém desiatkov; oni ho žili. My o ňom nič nevieme a preto sme okrádaní úplne všade. Pre nich to bol spôsob života. Zákon daný v čase Starej zmluvy sa však nikdy nezmenil. Problém je, že dnešný kresťan nerozlišuje medzi Zákonom, ktorý je večný a nemenný a Starou a Novou zmluvou. Ale podpora desiatkov sa nachádza aj v Novej Zmluve. K zmene dochádza aj v tom, komu sa platia desiatky.

V Mt 23,23 Kristus povedal, že Farizeji dávali desiatky. Ale Farizeji nepochopili duchovný zámer a rovnako ho nepochopila väčšina dnes. Vedeli odpočítať desiatok, ale zvyšku nerozumeli. (viď Lk 18:12 ). V Písme však znova a znova vidíme, že robotník je hodný svojej mzdy.

1Tim 5,17: Nech sú Starší, ktorí boli dobrými správcami, hodní dvojnásobnej úcty, najmä Starší, čo sa namáhajú pri kázaní Kristovho Evanjelia a vyučovaní Kristovej doktríny.

Aké živé slovo však? Nech má dvojnásobný alebo väčší plat ten, kto je dobrým správcom. A prečo? Pretože pri výkone svojho úradu musí byť na náklady, úmerne svojej usilovnosti, navštevovať a oslobodzovať chorých, ubytovávať a zaopatrovať cudzincov; skrátka celým svojim bytím odovzdaný pohostinnosti, ktorá sa vyžadovala od každého správcu Božej Cirkvi.

Otázka teda nie je, či by sa malo platiť služobníkovi Božieho Slova, alebo spoločenstvu; otázka je: “Čo je to dvojnásobok? Čo to znamená?” Niet pochýb o tom, že za to, čo robia, by učiteľ Božieho Slova, ako aj spoločenstvo, ktoré pripravuje veriacich Božím spôsobom, malo dostávať riadny plat. Ďalšie vysvetlenie je vo verši 18, ktorý hovorí: “…mlátiacemu volovi, nezavrieš tlamu. A robotník je hoden svojej odmeny.”

Zamysli sa nad Bratmi v Korinte. Pavol v nich rozvíjal zbožný charakter rovnako, ako mnohí predstavení rozvíjajú Boží charakter v nás. Ak dáš volovi náhubok, nemôže prijímať žiadnu potravu a jeho sila oslabne. Čoskoro ti toto mocné zviera, ktoré Boh stvoril v prospech človeka, nebude na nič. Z toho vyplýva, že ak umlčíš službu Slova, kto potom bude živiť duše v tele? Kto ich pripraví? Cez koho bude Boh pôsobiť, aby sa o ne postaral?

Už chápeš, ako sa Boh ustavične stará a bdie nad nami, aby nám zaistil dobro? Ešte si myslíš, že tí, čo sa namáhajú pri vyučovaní Slova si za oddanosť Slovu a náuke nezaslúžia svoju odmenu, zatiaľčo falošných prorokov platia všetci v krajine zo svojich daní a za to za úmyselnú lož a ohavný podvod, vedúci k záhube?

A nie sú Boží apoštoli a služobníci lepší ako títo? Kŕmia nás duchovným pokrmom, ktorý nám zabezpečí vstup do Božieho Kráľovstva. Ak im upieraš Bohom dané právo na odmenu, zabíjaš. Zamysli sa nad tým. Odmena ich práce je ich živobytie rovnako ako tvoja výplata za tvoju prácu. Môžme povedať, že je spravodlivé zmýšľať, že oni nemajú právo jesť, či postarať sa o svoje rodiny?

Vidíš, vraždou nie je len fyzický skutok násilia. Je ňou už zmýšľanie, že iný nemá právo na život, zatiaľčo pre seba chcem to najlepšie. Dávaj preto pozor akou mierou meriaš inému, lebo Boh, pri svojom návrate, každému z nás odplatí mierou za mieru.

Najnovšie príspevky