Sila Myšlienky a Reči

4 MÁJA 2022
Jednou zo zakázaných foriem správania je ohováranie.

Lv 19,16: Nebudeš chodiť hore-dole ako žalobca medzi tvojim ľudom; ani nebudeš stáť bokom, keď ide o život tvojho blížneho (kým nevytečie krv tvojho blížneho); Ja som Pán.

Výraz žalobca tu znamená aj zradcu, udavača, donášača, klebetníka, utŕhača. Podľa učenia rabínov klebety „zabíjajú“ troch ľudí: rečníka, poslucháča a toho, kto je predmetom klebety, či ohovárania. To, že si rečník a poslucháč zaslúžia potrestať, je pochopiteľné, ale prečo by mal trpieť ten, koho ohovárajú? Odpoveď je, že hovoriť o nedostatkoch iného človeka znamená viac, než ho len ponižovať. Slová majú moc uviesť latentnú energiu do skutočnosti. Keď hovoríme o negatívnych vlastnostiach človeka, aktivuje ich to a posilňuje. Výsledkom je, že jeho zlé správanie sa umocňuje a tak je nakoniec potrestaný.

A naopak, keď hovoríme o dobrých vlastnostiach inej osoby, odhaľujeme a posilňujeme tieto vlastnosti. Ty a ja môžeme tak mať na ľudí pozitívny alebo negatívny vplyv; voľba je na nás.

A zakázané nie je len hovoriť o niekom hanlivo, ale aj o človeku hanlivo uvažovať. V niektorých ohľadoch je negatívne myslieť o niekom oveľa horšie ako negatívne o ňom hovoriť.

Najnovšie príspevky