Sila Slabých

22 MÁJA 2024
Ako už bolo spomenuté vyššie, Boh sľubuje, že požehná úrodu šiesteho roku, čím zabezpečí, že pôda bude dostatočne úrodná v tomto roku aj v nasledujúcom, sabatnom roku.

Lv 25:21: V šiestom roku prikážem svoje požehnanie pre vás.

Keď Boh skryl svoju prítomnosť po tom, čo Adam a Eva zjedli ovocie zo stromu poznania, obmedzil toto ukrytie sa na 6000 rokov. Hoci to môžeme uviesť skôr, mesiášska éra sa začne najneskôr začiatkom siedmeho tisícročia.

Šesť rokov, počas ktorých je povolená poľnohospodárska práca, zodpovedá šiestim tisícročiam súčasného stavu existencie sveta. Sabatný rok zodpovedá siedmemu tisícročiu, keď si svet „oddýchne“ od svojho súčasného stavu. Teraz sa nachádzame v druhej časti šiesteho tisícročia, t. j. blížime sa ku koncu šiesteho „roku“.

V tomto kontexte vieme, že Božie vedomie a duchovná sila našej generácie sa nedajú porovnávať s tými predošlými. Oni žili vo viere a očakávaní, my žijeme realitu . Ducha. Ako ľudská spoločnosť sme tou najslabšou, práve pre úbohú duchovnosť, ktorá je takmer nikde v porovnaní s duchovnosťou našich predkov. Ak je to tak, môžeme sa čudovať, ako je možné, že šiesty „rok“  bude tým, ktorý zabezpečí siedmy. Ako môže naša relatívne slabá duchovnosť viesť k vykúpeniu, keď to nedokázala ani nadradená duchovnosť našich svätých predkov?

Na to Boh odpovedá, že v zásluhách našej jednoduchej viery – vyjadrenej v našej oddanosti nášmu Božiemu poslaniu napriek všetkým prekážkam a logickým obmedzeniam – zvýši výnos „šiesteho roku“ a prinesie nám vykúpenie.

Najnovšie príspevky