Sila Ženskosti

23 DECEMBRA 2023
Biblia potom uvádza a spočítava Jakubovu rodinu – deti a vnúčatá – a uvádza, že ich bolo spolu 70 duší.

Gn 46:27: V Jakubovej domácnosti, ktorá prišla do Egypta, bolo spolu 70 duší.

Zostupom Veriacich do egyptského exilu začal proces pozdvihnutia a premeny 70 národov sveta.

Proces premeny sveta je dvojaký: najprv musíme vyliečiť svet z jeho odporu voči svätosti a potom ho musíme premeniť na svätosť.

Prvý je „mužský“, asertívny prístup, zatiaľ čo druhý je „ženský“, výchovný prístup.

Prikázania zverené ženám, t.j.  zabezpečenie výživy rodiny v súlade so zákonmi Biblie, – áno, zákony kosher stolovania, čistoty jedla a nápojov – zaistenie bezpečia a duchovného tepla domova a posväcovanie manželského života – to všetko sú spôsoby premeny všedných aspektov bežného ľudského života do prejavov svätosti.

Najnovšie príspevky