Skoncuj s takým zvykom!

19 DECEMBRA 2022
“Starého koňa novým trikom nenaučíš.” hovorí známe príslovie, ale podľa toho si len ťažko môže vôbec niekto dovoliť žiť.

Iste, roky sme samých seba vychovávali určitým spôsobom a vyvinuli sme si zakorenené vzorce komunikácie s naším manželom, či manželkou a máme jedinečné spôsoby interakcie v práci. V hĺbke duše však vieme, že toto správanie v skutočnosti naozaj nefunguje, že sme klamali samých seba a že existuje lepší spôsob. Kde však môžeme získať energiu na zmenu?

Nuž, raz ročne je tu úžasná príležitosť.

Na sviatok Žatvy si pripomíname Boží zostup na horu Sinaj, aby dal svojmu ľudu desať prikázaní. „Ja som Pán, tvoj Boh,“ začal. “Ten istý Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta.”

Ale ak bol Boh vonku, aby ukázal svoju moc, prečo spomínať Egypt? Nemal to povedať takto: „Ja som Všemohúci Boh, ktorý stvoril tento svet a všetko, čo je v ňom?”

Ide o to, že stvorenie sveta bolo pre Boha „ľahké“. Vyslovil pár slov a svet vznikol. Aby však Boh zorganizoval zázrak vyvedenia Židov z Egypta, zmenil zákony prírody, ktoré sám zaviedol, čo si vyžadovalo hlbšiu a väčšiu duchovnú energiu, dokonca aj od samotného Boha. Vyhlásením, že On je Boh, ktorý nás vyviedol z Egypta, preukázal väčšiu moc, než je potrebná na jednoduché riadenie sveta podľa zákonov prírody. Zároveň nám toto vyhlásenie zjavuje a dalo silu zmeniť naše vlastné „zákony prírody“.

Je ťažké zmeniť naše návyky, rutiny a komunikačné štýly. Ale nie nemožné.

A každý rok, keď oslavujeme sviatok Žatvy, dostaneme od Boha ďalšiu duchovnú podporu, ktorá nám pomôže zmeniť naše staré správanie a naučiť nášho starého koňa novým trikom.

Takže skoncuj so zvykom veriť v blud, že starého koňa nič nenaučíš a aj ty uč novým trikom toho svojho koňa a každý deň ďakuj Bohu za silu aj možnosť robiť tak. A povedz: “Dnes som ochotný urobiť zmenu k lepšiemu a uznávam, koľko úsilia to vyžaduje.”

Pomôže ti v tom aj náš kurz Úžasné Duchovné Dozrievanie.

Najnovšie príspevky