Skromnosť

23 FEBRUÁRA 2024
Základom života Veriacich je skromnosť, čo znamená aj nevtieravosť.

Má byť prejavená v spôsobe, akým kráčame po ulici, v spôsobe interakcie s ostatnými, aj v spôsobe obliekania. Ako Božie deti sa musíme správať aj obliekať dôstojne a skromne. To vôbec neznamená, že máme vyzerať ako sivé myši, ani chodiť vo vreciach na zemiaky. Vidíme, že skromnosť, čo je aj nevtieravosť, sa má prejavovať vnútorne aj navonok. Boh nám to zjavil už u proroka Micheáša:

Mich 6:8: On ti ukázal, ó, človeče, čo je dobré. A čo Pán od teba žiada, okrem toho, aby si konal spravodlivosť a láskavosť, a pokorne chodil so svojím Bohom?

Skromné spôsoby

Presné parametre požiadavky obliekať sa skromne, závisia od času a miesta. Ale základnou myšlienkou – pre mužov aj ženy – je nosiť oblečenie, ktoré rešpektuje Boha, aj seba samého, oblečenie, ktoré nás neponižuje v duši prílišným zvýrazňovaním tela, ako keby to bolo telo, a nie duša a jej charakter a vlastnosti, ktoré sú základným prvkom osobnosti.

Skromnosť vytvára súkromný priestor – dôstojný priestor – v ktorom môžeme pracovať, aby sme vynikli. Vynikáme teda dobrými, Božími skutkami. Nie oblečením, ani nie nemiestnym prejavom v reči, či správaní. Odtiaľ je aj intruzívna, t.j. dotieravá, invazívna, a do súkromia duše, tela, či rodiny zasahujúca zvedavosť blížnych neprijateľná, ako učí aj Apoštol Pavol:

1Tim 3:11: Ženy, slúžiace ako Služobníčky, musia byť spravodlivé, úctyhodné, nie klebetné, ani všetečné  rozumej miešajúce sa do záležitostí iných), ale ženy, ktoré sú striedme, a verné vo všetkých veciach.

Doslova to znamená: Stráž si svoje súkromie a pri rozhovoroch s blížnymi sa drž inštrukcií Boha o tom, s kým o čom hovoriť, aj s kým o čom NErozprávať. Nepovažuj za priateľa každého automaticky, ale aj vo voľbe priateľov sa drž Božích rád. Naše súkromie patrí Bohu a nám. Nie spoločenstvu, ani verejnosti.

Keď sa zdržíme upozorňovania na naše vonkajšie ja, naše ľudské ego a jeho nemiestne prejavy, duch Svätý v každom z nás môže prenikať z nášho vnútra von, bez prekážok blikajúcich neónových svetiel toho vonkajšieho. Skromnosť v správaní a v obliekaní nám umožňuje interagovať so svetom skutočne mocnými spôsobmi, keď sa do popredia dostáva naše vnútorné ja, ktoré je spojené s Bohom.

Skromnosť teda neznamená popretie seba, ani nás nenúti skrývať sa. Skôr vytvára súkromnú oblasť – dôstojný priestor – v ktorom môžeme pracovať tak, aby sme vynikli, bez obáv o vonkajší úsudok a prijatie ostatnými, bez ohľadu na ich “Like”.

A aj keď sme sami, aj na tých najsúkromnejších miestach musíme byť aj vhodne oblečení, pretože neexistuje miesto, kde by nebol prítomný Boh.

Čo je teda nevhodné telesne?

 • úzke, priliehavé oblečenie, ktoré je strihané tak, aby odhaľovalo časti tela
 • obtiahnuté, deravé a vyzývavé druhy nohavíc
 • priesvitné odevy vôbec
 • obtiahnuté oblečenie, ktoré neprimerane upozorňuje na tvar tela
 • hlboký výstrih
 • mini sukne, legíny (výnimkou sú v prípade, že sú nosené pod dlhšími, voľnými šatami, alebo tunikami)
 • aby zo seba ženy robili mužov a to bez ohľadu na spôsob
 • aj aby zo seba muži, naopak, robili ženy, tiež bez ohľadu na spôsob

V duchovnej oblasti to znamená:

 • prílišnú, neoprávnenú a bezdôvodnú, rozumej hriešnu zvedavosť na súkromie blížneho
 • bezdôvodné doslova vyšetrovanie súkromia blížneho (mnohí toto robia aby tak získali ultimátny argument pre svoju pravdu, keď ho použíjú na zneváženie blížneho)
 • bodajúce poznámky na adresu blížneho a jeho zovňajšku (láska zakrýva hriechy, nie ich vyjavuje)
 • pokrytecké chválenie zovňajšku (aby sa človek votrel do priazne iného)
 • schvaľovanie nevhodného správania a jeho podpora, či spoluúčasť na ňom (nechať blížneho padnúť v tejto oblasti, ale aj obliekanie detí bez ohľadu na Boha)
 • aby sa žena správala ako muž

Toto všetko je pre Božieho človeka nemiestne a neprijateľné. Je pohoršením

Je ženám zakázané nosiť nohavice? Nie, v našej spoločnosti to zakázané nie je. Zakázané sú len to, čo popiera Boží zámer pre človeka, to, čo človeka degraduje duchovne, čo ho znevažuje a čo spôsobuje pohoršenie v oblasti, v ktorej človek žije, aj širokej verejnosti.

Tu si musia rodičia dávať zvlášť pozor na nevhodné obliekanie detí. Žijeme vo svete, ktorý až príliš pripomína Sodomu a Gomoru a preto je starostlivosť o dôstojnosť a svätosť našich detí a ich bezpečnosť viac ako na mieste. Vyzývavé oblečenie a správanie detí ich robí terčami pozornosti pre nežiadúce osoby. Ak v tejto veci rodič ignoruje Boha, pohoršuje nielen dieťa, ale aj celé svoje okolie a dieťa vystavuje nepoznanému nebezpečenstvu.

Učme preto naše deti skromnosť, štýl aj vkus nielen v obliekaní, ale aj v správaní. Toto nie je o peniazoch, je to o svätosti.

Najnovšie príspevky