Skrotenie Divočiny

29 MÁJA 2024
Ako súčasť odmeny za dodržiavanie Jeho pravidiel Boh nariadil Mojžišovi, aby povedal Božiemu ľudu, že Boh ho ochráni pred divou zverou tým, že odstráni tieto druhy zvierat z ich územia.

Lv 26:6: …a Ja vyženiem divé zvery preč zo Zeme…

Aký nesmierne aktuálny je tento prísľub pre v čase neodvratného, bezprostredného priblíženia sa impaktu 5. poľnice!

Toto požehnanie sa naplno prejaví v mesiášskej ére, keď „vlk bude ležať s baránkom“ v pokoji. Vlci skutočne prežijú do mesiánskej éry, ale nebudú draví.

Aby sme sa pripravili na túto pokojnú budúcnosť a aby sme urýchlili jej príchod, mali by sme sa teraz snažiť žiť „mesiášsky“ život v čo najväčšom rozsahu. Preto namiesto toho, aby sme ničili divoké a neskrotné prvky nás samých a nášho sveta, by sme sa mali naučiť ich pretvárať a využívať ich silu na dobro.

Najnovšie príspevky