Skrytý osud

27 APRÍLA 2023
Svetlo sa javí ako votrelec vo svete temnoty. Svetlo je však skrytým osudom všetkého, čo je.

Ako Boh stvoril svet? Najprv si pomyslel: „Túžim po svetle. Túžim po láske. Túžim po skutkoch láskavosti a krásy.” A videl, že to bolo dobré.

Potom odložil to svetlo. Ako človek, ktorý odloží svoje sny, aby mohol začať prácu, ktorá ich umožní, tak Stvoriteľ odložil videnie, po ktorom ako prvom, túžil.

A Boh stvoril svet. Akoby toto bol celý zmysel, svet len preto, aby bol svetom.

Až oveľa neskôr v príbehu niekto začul šepot: „Poznáte skutočný účel, pre ktorý som vytvoril tento svet?”

Teraz už vieš, prečo je realita tvrdá a láska mäkká,
Prečo apatia plynie s ľahkosťou, zatiaľ čo láskavosť musí liezť po horách,
Prečo je svetlo vždy votrelcom do nekonečnej ríše temnoty.

A predsa je nakoniec svetlo skrytým osudom všetkého, čo je.

Najnovšie príspevky