Skutočná láska

10 NOVEMBRA 2023
Po zaznamenaní Abrahámovej smrti uvádza Tóra zoznam potomkov Izmaela a potom pokračuje kronikou Izáka v ďalšej časti.

Gn 25:18: Izmael býval v celej oblasti osadenej všetkými jeho potomkami.

Doslova hebrejský originál znie: „Padol po celej oblasti. . . . “ Izmael bol „padnutou“ verziou Abraháma.

Abrahám zosobnil svätú lásku – lásku k Bohu a láskavosť k druhým.

Izmael zosobnil lásku v jej „padnutej“ verzii, posadnutú túžbu po telesnosti a zmyselnosti.

V našich vlastných životoch je našou úlohou premeniť našu lásku a vášeň pre materiálne veci – padlú lásku Izmaela – na svätú lásku k Bohu.

Najnovšie príspevky