Skutočná pokora

29 JÚNA 2024

Pokora neznamená premýšľať o tom, ako nízko si.
Pokora znamená uvedomiť si, akí sú všetci títo ostatní ľudia úžasní.

Najnovšie príspevky