Skutočná Pokora

15 JÚNA 2022

Pokora neznamená premýšľať o tom, ako nízko si ty.

Pokora znamená uvedomiť si, akí sú všetci títo ostatní ľudia úžasní.

Pokora neznamená premýšľať o tom, ako nízko si ty. Toto je pýcha, ktorá ustavične hľadí na seba.

Pokora znamená uvedomiť si, akí sú všetci títo ostatní ľudia úžasní.

Pokora hľadí na iného, nie na seba.

Najnovšie príspevky