Skutočná Rodová Rovnosť

23 AUGUSTA 2023
Potom Mojžiš prebral so židovským ľudom zákony týkajúce sa dedenia, rodičovskej zodpovednosti za správanie svojich detí, vrátenia stratených vecí, pomoci druhým a obliekania opačného pohlavia.

Dt 22:5: Žena nesmie nosiť mužský odev; muž nesmie nosiť ženský odev.

1Kor 11:14: A neučí vás sama príroda, že ak muž nosí dlhé vlasy, alebo ženský účes, je to pre neho hanba?

Toto prikázanie znamená, že muži by sa mali snažiť realizovať všetok svoj Bohom daný potenciál ako muži a ženy by sa mali snažiť realizovať všetok svoj Bohom daný potenciál ako ženy, v súlade s prikázaniami Božieho Zákona pre sebazušľachťovanie. Hoci všetci zahŕňame mužské a ženské vlastnosti, naše biologické pohlavie jasne naznačuje, ktoré vlastnosti máme predovšetkým prejavovať.

Ef 5:25-26: Manželia, majte sebaobetavú lásku k svojim manželkám, rovnako ako má Kristus sebaobetavú lásku k Cirkvi Novej Zmluvy a seba samého vydal za ňu, Aby ju priviedol k svätosti, očistiac ju krstom ponorením do vôd Božieho Slova,

Prejav nášho Bohom daného potenciálu – bez akéhokoľvek spoločenského tlaku byť niečím, čím nie sme – je skutočnými „rovnakými právami“. Keď sa žena nevie prijať, a z tohto dôvodu si žena mylne myslí, že sa musí správať ako muž a žiť ako muž, implicitne zjavuje, že považuje ženy vo svojej podstate menejcenné ako muži. Aby si vypestovala pocit vlastnej hodnoty, musí teda súťažiť s mužmi. Boží Zákon zakazuje takéto znevažovanie postavenia žien. Namiesto toho oslavuje a oceňuje ženskú ženskosť aj mužskú mužskosť a povzbudzuje obe pohlavia, aby rozvíjali svoje vrodené vlastnosti.

Gn 5:2: Muža a ženu ich On stvoril; a požehnal ich a nazval ich menom “Človek”, v deň, keď boli stvorení.

Len týmto spôsobom môžu obe pohlavia prispieť svojim jedinečným a zásadným prínosom pre spoločnosť a priviesť svet k jeho konečnému naplneniu v Bohu.

Najnovšie príspevky