Skutočné Bohatstvo

2 DECEMBRA 2022
Potom, čo Jakub verne slúžil Labanovi štrnásť rokov, pracoval pre neho ďalších šesť rokov, aby si vybudoval svoje osobné bohatstvo.

Gn 30:43: A ten človek nesmierne zbohatol…

Okrem hmotného bohatstva získal Jakub aj skutočné duchovné bohatstvo: podarilo sa mu vychovať všetky svoje deti tak, aby nasledovali spravodlivé cesty Abraháma a Izáka, a nesplodil ani jedného zlého syna (ako Ezau alebo Izmael, ktorí sa narodili jeho predkom Abrahámovi a Izákovi).

Jakub to dokázal, pretože syntetizoval inšpiratívny prístup Abraháma a Izákov prístup sebadisciplíny. Jakub tým, že sa k Bohu správal jednoduchou úprimnosťou, prekonal rozdiely medzi opačnými prístupmi svojich predkov a dokázal sa rovnako dobre vžiť do rôznych osobností každého zo svojich detí. Bolo to tiež vďaka jeho jednoduchej úprimnosti, že Jakub dokázal prekabátiť prefíkaného, ​​zákerného Labana.

Jakubov príklad nás učí, že hoci logika a rozum majú svoje miesto, základ nášho vzťahu s Bohom je jednoduchá úprimnosť.

Táto úprimnosť nám potom umožňuje efektívne vytvárať vzťah k druhým bez ohľadu na to, akí odlišní od nás môžu byť.

A práve takých Boh hľadá, aby sa Mu klaňali: úprimných z hĺbky svojho bytia.

Najnovšie príspevky