Skutočné Bohatstvo

27 APRÍLA 2024
Skutočným bohatstvom Kresťanov nie sú domy a zlato.

Našim večným bohatstvom je: Byť Kresťanom, ktorý zachováva Božie Slovo a prikázania, a privádza na svet deti a vnúčatá, ktoré zachovávajú Božie Slovo a prikázania.

Najnovšie príspevky