Skutočne pokorný

30 JÚNA 2024
POKORA VYCHÁDZA Z POZÍCIE SILY.
Mojžiš, ako sa píše, bol najpokornejší zo všetkých ľudí. Očividne vedel, kto je.
Vedel, že zo všetkých ľudí bol len on vyvolený, aby splnil najväčšie úlohy histórie – vyviesť celý národ z otroctva a priviesť ho k najväčšiemu odhaleniu, aké kedy bolo.
Bol najvznešenejším zo všetkých prorokov, ktorý hovoril priamo s Bohom, kedykoľvek si to želal.
Toto všetko vedel a predsa bol pokorný. Pretože Mojžiš si povedal: „Toto nie je môj vlastný úspech. Toto som urobil so silami, ktoré mi dal Boh. Iste, keby niekto iný dostal rovnaké právomoci, niekto iný by odviedol ešte lepšiu prácu.“
Najnovšie príspevky