Skutočne radostná zvesť pre všetkých

28 DECEMBRA 2019
Sedem dní pred koncom každého roka počuť ono známe: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.(Lk 2,11) Ale je ono „dnes“ naozaj dňom, kedy sa Ježiš skutočne narodil? Alebo je slávenie vianoc 25.decembra naozaj len ďalším katolíckym (t.j.pohanským) sviatkom?

Pravdivo a priamo odpovedám: Ježiš sa v decembri nikdy nenarodil. Nemohol, lebo jednoduchá a vyše 2000 rokov nahá Pravda Písma, ako aj logika matematiky hovorí jasnou rečou: V Lukášovom evanjeliu jasne čítame (a je to tak vo všetkých prekladoch), že Mária počala Ježiša v 6.mesiaci, čo je a logicky, jún. Pripočítaj k júnu deväť mesiacov tehotenstva a je to jasné, nie? Kedy sa teda Ježiš narodil?

6 + 9 = 3.mesiac nového roka, je tak? Tretí mesiac nového roka je Marec.

A aj v prípade, že počítame Ježišovo narodenie podľa židovského kalendára, počty nesedia. Prvým mesiacom židovského kalendára je totiž nisan, čo je náš apríl. Šiestym mesiacom židovského kalendára je teda logicky, náš september. To znamená:

9 + 9 = 6.mesiac nového roka, je tak? Šiesty mesiac nového roka je Jún.

Za pravdu mi dá minimálne každá žena a pôrodník. Je to do očí bijúca, jednoduchá a logická Pravda, na ktorú nikomu netreba ani kňazský seminár, ani univerzitu, ani teológiu. Dokonca ani úrad s vysokou čiapkou nie. Stačí len pozorne čítať, alebo aspoň počúvať Božie Slovo. Ježiš sa skrátka narodil najskôr začiatkom marca, ale nikdy nie v decembri. Zdá sa však, že už všetci nielen čítať, ale aj počítať zabudli a mnohí už – nech sa nik nepohorší – aj dočista osprosteli, ako hovorí Boh v Písme sám. A pritom to práve v Pisme stojí čierne na bielom a číta sa to v kostoloch všetkým doslova už vyše dve tisícročia a to každé vianoce, ze? Je jasné, že v čase omší si všetci spia na ušiach, čo bude asi následkom uspávaniek, ktoré tam spievajú. Apropos: vianoce Bohom prikazaný sviatok nikdy nebol, lebo Boh od počiatku zakazoval svojmu ľudu sláviť Ním prikázané sviatky, práve v dni osláv pohanov.

Vianoce sú totiž iba prezlečeným sviatkom Saturnalia, čo je obdoba pohanskej oslavy Satana, oslavovaný už od čias Rímskeho impéria od 23.12 do ± konca roka.  A tajomstvom nie je ani fakt, že rímsky boh Saturn je ekvivalent Satana. Ako som písala v inom článku, 25.12 sa slávi založenie SRI (Svätého Rímskeho Impéria), ktoré začalo korunováciou kráľa Karla Veľkého pápežom Levom III. Uznajte, že sa nik z dospelých nemôže sťažovať na problémy detí s učením, keď tí dospelí už ani 6+9 nevedia spočítať. Túto jednoduchú pravdu Božieho Slova určite má žiť každý, kto tvrdí, že je veriaci v Krista.

Navyše: nechať deti pasívne čakať na darčeky pre seba, znamená učiť ich sebectvu, žiadostivosti a lakomstvu. Namiesto toho by sme ich mali učiť vďačnosti a spôsobom, ako dávať. Povedzme im teda najprv pravdu o Kristovi a pozvime ich k fantastickému dobrodružstvu: to najlepšie, čo môžeme všetci spraviť je prejaviť vďačnosť za každý prejav lásky, pomoci a blízkosti a to prekvapením, pokiaľ možno všetkým okolo nás. Uvedomuješ si, akú explóziu radosti, kreativity a premýšľania o samýchdobrých veciach – o konaní dobra – tým v dieťati spôsobíš? Už si si niekedy všimol, ako veľmi milujú prekvapenia a prekvapovať iných, práve deti? Ak pravdou o Kristovi posvätíme ich duše Pravdou Božieho Slova, uvidíme naše deti vyrastať mentálne aj duchovne zdravé, úctivé a s bázňou aj vďačnosťou v srdci aj za to najmenšie. Potom už nikdy nebudeme prežívať stres, že im nemôžeme dať iba plastové veci, ktoré do roka každý aj tak zahodí. Môj syn ju odo mňa prijal vo veku škôlkára a verte, nikdy s tým problém nemal a výber darčekov pre iných ho tešil viac, než pasívne čakanie. Nebol zbavený radosti, ani tajomstva. Práve naopak. Bol iba uchránený pred sklamaním z podvodu a zneužitím dôvery vlastnou matkou.

Dávajte a dajú vám…, povedal Ježiš. Je čas sa zamyslieť, ako a čo sme to vlastne deťom, aj svojim milovaným dodnes vlastne dávali a aj ako. Ak si sa zbadal v hriechu, rob z neho pokánie a Boh ťa prijme. Dnes je však nový deň a s ním je nám všetkým daná príležitosť dávať, ako nám dáva Boh: v pravde, svätosti, láske a skutočnej radosti, ktorá rozdávaním rastie. Tak nech nám všetkým požehnania len pribúda. Neplať už dary pre deti stratou ich dôvery, ten podvod ti za toto sklamanie a následky nestojí. Nedovoľ, aby im pravdu o Bohu aj o vianociach povedal ktosi iný a spôsobom, ktorý ich zraní.

Najnovšie príspevky