Slnko a Mesiac

7 JÚNA 2023
Čím viac sa pohneme vpred, tým hlbšie pochopíme pravdy za nami.

Každý z nás je slnko aj mesiac.

Slnko je stále – každý deň vychádza na oblohe tá istá ohnivá guľa.

Mesiac sa však neustále mení – jedného dňa je celý, potom ubúda, až kým úplne nezmizne. Potom sa však obnoví, znovuzrodí akoby z ničoty.

Aj my sa učíme a napredujeme kvantovými skokmi a hranicami, no nadčasová, stála múdrosť Božieho Slova sa nepohne zo svojho miesta. Naopak, čím viac sa posúvame vpred, tým hlbšie chápeme pravdy za nami.

Najnovšie príspevky