SLOVO A MODLITBA

Perličky zamerané na poznanie Božieho Slova pre jeho použitie v rozhovore s Bohom.