Šokujúca správa US senátorov – Lož má naozaj krátke nohy

6 MÁJA 2024
Americkí senátori (49) uverejnili šokujúcu správu, ktorá dopadla ako mediálna bomba na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO). Áno, organizáciu, ktoré je zodpovedná za šírenie propagandy nehumánnych globalistov, lží a bludov o corone a ubližovaní ľuďom vakcínou mRNA skrze príkazy vládam, ktorých obyvatelia tieto inštitúcie vo svojich krajinách nikdy nevolili a nechceli.

Celý, pôvodný článok si môžeš pozrieť.  TU aj TU

V šokujúcom zvrate udalostí všetci republikánski senátori (49) na čele so senátorom Ronom Johnsonom formálne vyzvali prezidenta Joea Bidena, aby stiahol svoju podporu pri rozširovaní pandemickej autority Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

V liste odoslanom pred 77. Svetovým zdravotníckym zhromaždením naplánovaným na 27. mája až 1. júna 2024 v Ženeve vo Švajčiarsku sa uvádza, že nesprávne zvládnutie krízy COVID-19 WHO skôr podčiarkuje potrebu veľkých reforiem, než aby jej udelila viac právomocí.

Senátori varujú, že takéto rozšírenie by mohlo ohroziť americkú suverenitu a ústavné práva, pričom zdôrazňujú, že každá medzinárodná dohoda posilňujúca autoritu WHO by sa mala považovať za zmluvu vyžadujúcu na schválenie dvojtretinovú väčšinu hlasov v Senáte.

“TO JE VEĽKÁ NOVINKA!!!”

napísala doktorka Meryl Nass na 𝕏. a ďalej uvádza:

„49 senátorov (každý republikánsky senátor) povedalo prezidentovi Bidenovi, aby stiahol podporu USA pre Zmluvu a dodatky MZP – ak však USA pokročia, zmluvu (zmluvy) budú musieť predložiť Senátu na radu a súhlas. vyžadujúce 2/3 hlasov (čo je primeraná hrozba).”

V Liste prezidentovi píše doslova toto:

Vážený pán prezident:
Očakáva sa, že budúci mesiac, počas 77. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA), vaša administratíva zaviaže Spojené štáty k dvom medzinárodným dohodám, ktoré posilnia právomoc Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásiť núdzové situácie v oblasti verejného zdravia za medzinárodné obavy a rozšíriť Autoritu WHO nad členskými štátmi počas takýchto núdzových situácií. To je neprijateľné.

Zlyhanie WHO počas pandémie COVID-19 bolo také úplné, ako sa dalo predvídať a spôsobilo trvalú škodu našej krajine. Spojené štáty si nemôžu dovoliť ignorovať túto najnovšiu neschopnosť WHO vykonávať svoju najzákladnejšiu funkciu a musia trvať na komplexných reformách WHO ešte predtým, než zvažujú zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) alebo akúkoľvek novú zmluvu súvisiacu s pandémiou, ktorá by posilnila autoritu WHO. Sme hlboko znepokojení, že vaša administratíva naďalej podporuje tieto iniciatívy a dôrazne vás vyzývame, aby ste zmenili kurz.
Článok 55 MZP vyžaduje, aby bol text každej zmeny MZP oznámený členským štátom najmenej štyri mesiace pred WHA, na ktorom sa majú posudzovať. Keďže WHO členským štátom stále neposkytla konečný text zmien a doplnení, uvádzame, že na WHA, ktorá sa uskutoční budúci mesiac, sa zmeny IHR nemusia brať do úvahy. Niektoré z viac ako 300 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo strany členských štátov by podstatne zvýšili právomoci WHO v oblasti zdravotnej núdze a predstavovali by netolerovateľné porušenie suverenity USA. Preto bolo nevyhnutné, aby WHO dodržala štvormesačnú výpovednú lehotu, aby členské štáty mali čas na to, aby zabezpečili, že žiadne stopy takýchto návrhov nebudú zahrnuté do konečného balíka zmien na posúdenie WHA. Keďže sa tak nestalo, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nie sú v poriadku.

Najnovší verejne dostupný návrh novej zmluvy o reakcii na pandémiu WHO je po príchode mŕtvy. Namiesto toho, aby sa zaoberali dobre zdokumentovanými nedostatkami WHO, zmluva sa zameriava na nariadené transfery zdrojov a technológií, skartáciu práv duševného vlastníctva, porušovanie slobody prejavu a predražovanie WHO. Napredovanie s novou zmluvou o pripravenosti a reakcii na pandémiu ignoruje skutočnosť, že si stále nie sme istí pôvodom COVID-19, pretože Peking naďalej blokuje legitímne nezávislé vyšetrovanie. Dôrazne vás žiadame, aby ste sa nepripojili k žiadnej zmluve, dohovoru alebo dohode súvisiacej s pandémiou, o ktorých sa uvažuje na 77. WHA. Ak by ste túto radu ignorovali, čo najdôraznejšie uvádzame, že každú takúto dohodu považujeme za zmluvu vyžadujúcu súhlas dvoch tretín Senátu podľa článku II ods. 2 ústavy.

Článok 55 MZP vyžaduje, aby bol text každej zmeny MZP oznámený členským štátom najmenej štyri mesiace pred WHA, na ktorom sa majú posudzovať. Keďže WHO členským štátom stále neposkytla konečný text zmien a doplnení, uvádzame, že na WHA, ktorá sa uskutoční budúci mesiac, sa zmeny IHR nemusia brať do úvahy. Niektoré z viac ako 300 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo strany členských štátov by podstatne zvýšili právomoci WHO v oblasti zdravotnej núdze a predstavovali by netolerovateľné porušenie suverenity USA. Preto bolo nevyhnutné, aby WHO dodržala štvormesačnú výpovednú lehotu, aby členské štáty mali čas na to, aby zabezpečili, že žiadne stopy takýchto návrhov nebudú zahrnuté do konečného balíka zmien na posúdenie WHA. Keďže sa tak nestalo, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nie sú v poriadku.

Najnovší verejne dostupný návrh novej zmluvy o reakcii na pandémiu WHO je po príchode mŕtvy. Namiesto toho, aby sa zaoberali dobre zdokumentovanými nedostatkami WHO, zmluva sa zameriava na nariadené transfery zdrojov a technológií, skartáciu práv duševného vlastníctva, porušovanie slobody prejavu a predražovanie WHO. Napredovanie s novou zmluvou o pripravenosti a reakcii na pandémiu ignoruje skutočnosť, že si stále nie sme istí pôvodom COVID-19, pretože Peking naďalej blokuje legitímne nezávislé vyšetrovanie. Dôrazne vás žiadame, aby ste sa nepripojili k žiadnej zmluve, dohovoru alebo dohode súvisiacej s pandémiou, o ktorých sa uvažuje na 77. WHA. Ak by ste túto radu ignorovali, čo najdôraznejšie vyhlasujeme, že každú takúto dohodu považujeme za zmluvu vyžadujúcu súhlas dvoch tretín Senátu podľa článku II ods. 2 ústavy.

Vzhľadom na vysoké stávky pre našu krajinu a našu ústavnú povinnosť vás vyzývame, aby ste (1) stiahli podporu vašej administratívy pre súčasné zmeny a doplnenia MZP a rokovania o pandemickej zmluve,

(2) presuňte zameranie svojej administratívy na komplexné reformy WHO, ktoré riešia jej pretrvávajúce zlyhania bez rozširovania jej právomocí, a (3) ak ignorujete tieto výzvy, predložte Senátu na radu a súhlas akúkoľvek dohodu súvisiacu s pandémiou.

s pozdravom (celý dokument na stiahnutie TU)

A čo Slováci? Nemali by se aj my vyzvať VYŽADOVAŤ od reprezentantov ĽUDU – nie diktátorov nad nami, vrátane prezidenta, aby zabránili ďalšiemu plánovanému šialenstvo globalistov?

Ak si ZA slobodu bez šialencov, ZDIEĽAJ tento článok na soc. médiách.

Najnovšie príspevky