Spájajúc sa

23 JÚNA 2023
Skutočný Majster života nikdy neopúšťa tento svet.

Skutočný Majster života
nikdy neopustí tento svet
– On ho prekračuje,
ale stále je v ňom.

Stále je tu, aby pomáhal
tým, ktorí sú s Ním spojení
požehnaním a radou,
rovnako ako predtým, ba ešte viac.

Aj tým, ktorí Ho nepoznali
v jeho telesnom živote
stále s Ním môžu vytvoriť dôležité puto.

Jediný rozdiel je v nás:
Teraz musíme tvrdšie pracovať na pripojení.

Najnovšie príspevky