Spása2018-12-30T20:49:02+01:00

Spása

Žiariví ako Deň Zmierenia

22.09.2023|

Na konci Dňa Zmierenia vstupujeme do nového roka v žiarivom, sviežom odeve pre naše duše. Svetlo podstaty Dňa Zmierenia môže teraz žiariť celý rok. Prečo v taký svätý, krásny deň Židia znova a znova recitujú zoznam hriechov? Pretože jeden deň v [...]

Výzva Bohatstva

21.09.2023|

Boh potom povedal Mojžišovi, aby informoval Jeho národ o tom, ako im Boh poskytne materiálnu odmenu v krajine Izrael. Ale Boh ich tiež varoval, že ak sa preženú v tomto bohatstve, spôsobí to, že sa proti Nemu vzbúria. Dt 32:15: Predtým [...]

Odpustenie a Objatie

20.09.2023|

Na Yom Kipur, keď sa duša vráti, je pevne držaná v objatí. Yom Kipur je dňom odpustenia pre tých, ktorí sa vracajú. Ale potom je každý deň dňom odpustenia pre tých, ktorí sa vracajú. Yom Kippur je však úplne iný príbeh. [...]

Bližšie k Nebu ako k Zemi

19.09.2023|

V dňoch od Rosh ha-Shana po Yom Kippur môže byť ktokoľvek bližšie k nebu ako k zemi. Nebesá, nakloňte svoje ucho a ja prehovorím! Zem, počuj, čo hovoria moje ústa! Počúvajte Nebesia a počúvaj, Zem!  Izaiáš obrátil Mojžišov jazyk. Požiadal zem, [...]

Vyhradený Obsah

18.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Je väčšina môjho života odpadom?

18.09.2023|

V súlade s tým, čo bolo poznamenané o jedinečnej kvalite a prevahe pokánia v tom, že umožňuje človeku úplne napraviť všetko, čo sa malo dosiahnuť v minulosti, vo veciach Biblie a prikázaní – „jedným ‚obrátením‘ a v jedinom momente" - Mimochodom, [...]

Vyhradený Obsah

17.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

17.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Go to Top