Špecialista

3 MÁJA 2020
Nasledujúci príbeh je naozaj “tým pravým orechovým”, čo v dnešnej karanténe potrebujeme viac ako soľ. Neviem ako tebe, ale mne ona karanténa pripomína časy Starého Zákona. Aj vtedy si malomocní zakrývali tvár, dodržiavali sociány dištanc od ostatných volaním “neblíž sa ku mne, lebo som nečistý” a aj oni boli v karanténe. A hoci si väčšina povie, že vírus je čiste telesná choroba, nesúhlasím, lebo ak je pravda, že v zdravom tele je zdravý aj duch, potom v choré telo prezrádza chorého ducha, je tak? A aj starozákonné malomocenstvo bolo otázkou duševnej nečistoty. Tá na tele ju len zjavovala.

Jakub bol celé týždne strašne chorý. Nakoniec sa rozhodol požiadať o radu rabbiho Mordechaiho.

„Rabbi,“ vzlykal, „prosím, pomôž mi. Som veľmi chorý. Šiel som ku každému lekárovi v meste, ale žiadny z nich nemá pre mňa liek. “
“Zdá sa, že si nešiel za správnym lekárom,” odpovedal Rabbi Mordechai. „Okamžite choď do Anipoli a porozprávaj sa s tunajším odborníkom. Potom budeš uzdravený. “

Jakub poďakoval Rabbimu za jeho radu, najal si auto a vydal sa do Anipoli. Keď tam prišiel, ponáhľal sa k prvej osobe, ktorú videl, a opýtal sa:

„Prosím, povedz mi, kde žije ten veľký odborník. Som veľmi chorý a musím ho ihneď vidieť. “

Človek, ktorého oslovil, bol však zmätený: “Prišiel si do Anipoli kvôli špecialistovi?!” Ale toto je taká malá dedinka, že tu nemáme ani len lekára.“

“Musíte sa mýliť,” trval na svojom Jakub.” Rabbi Mordechai mi jasne povedal, aby som išiel do Anipoli a navštívil tunajšieho špecialistu. Musíte mi povedať – kde ho nájdem?“

“Ale tu nie je žiaden doktor,” zopakoval muž.

Jakub šiel ku všetkým v meste a každému kládol rovnakú otázku: „Kde je ten špecialista? Okamžite musím vidieť odborníka.“ Ale všetci mu dali rovnakú odpoveď: „V Anipoli nie je žiadny špecialista. Neexistuje tu ani len lekár. “

Sklamaný a frustrovaný, sa Jakub vrátil k Rabbimu Mordechaiovi. „Rabbi,“ povedal, „nerozumiem. Poslal si ma do Anipoli, ale ľudia mi povedali, že nielenže tam nie je žiadny špecialista, ale ani doktor. “

“Hmm. Nemajú ani lekára? “ spochybnil Jakubovu reč Rabbi. “A spýtal si sa ľudí, čo robia, keď je niekto chorý?”

“Áno,” odpovedal Jakub. “Povedali mi, že keď je niekto chorý, modlia sa k Bohu a spoliehajú sa na Neho, že ich vylieči.”

“Teraz už rozumieš?” vysvetlil Rabbi Mordechai. „Ľudia v Anipoli idú k najväčšiemu špecialistovi na svete. Modlia sa k Bohu. On je tým, ktorý nás všetkých lieči. “

Na záver dodávam: Kde Boh prebýva, tam chorých, ani lekárov nebýva.

Najnovšie príspevky