Spojenie

7 JÚLA 2022
Skutočný Majster života nikdy neopustí tento svet.

Skutočný Majster života
nikdy neopustí tento svet
– On ho prekračuje,
ale stále je v ňom.

Stále je tu, aby pomáhal
tí, ktorí sú s Ním spojení
požehnaním a radou,
tak ako predtým, ba ešte viac.

Aj tí, ktorí Ho nepoznali
v Jeho telesnom živote
stále s Ním môžu vytvoriť dôležité puto.

Jediný rozdiel je v nás:
Teraz musíme tvrdšie pracovať na spojení.

Najnovšie príspevky