Spoločensky Relevantné2018-12-30T20:32:47+01:00

Spoločensky Relevantné

Vyhradený Obsah

13.05.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Nezbavovať sa zodpovednosti

13.05.2024|

Boh dal Mojžišovi pokyn o zákaze, aby sa veľkňaz rituálne nepoškvrnil dotykom ľudskej mŕtvoly. Výnimkou sú jeho blízki príbuzní – rodičia, súrodenci, deti a manželka – a mŕtvola, ktorú nikto iný nemôže pochovať. Lv 21:11: Nevojde k žiadnemu mŕtvemu telu ani [...]

Vyhradený Obsah

12.05.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

12.05.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Primeraná Výčitka

12.05.2024|

Prvým krokom k zmene niekoho je stať sa jeho priateľom. Spraviť výčitku inému človeku nie je vylúčené. Pred začatím stačí splniť niekoľko podmienok: Najprv sa uisti, že táto osoba je tvoj blízky priateľ. Toto sú jediní ľudia, ktorým sa oplatí vyčítať [...]

Vyhradený Obsah

11.05.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Koho milovať

11.05.2024|

Boh potom informoval Mojžiša o nápravných trestoch za zapojenie sa do zakázaných vzťahov, ktoré Biblia riadne vymenúva. Po uzavretí týchto zákonov Boh vyhlásil, že Boží národ ich musí dodržiavať, pretože „Ja som Boh“. Lv 20:24: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal ľudu [...]

Go to Top