Stať sa Ovocným Stromom

20 AUGUSTA 2023
Potom Mojžiš začal poučovať Boží ľud o tom, ako majú viesť dobývanie krajiny Izrael.

Dt 20:19: Keď budeš mnoho dní obliehať nejaké mesto . . . nesmieš zničiť jeho ovocné stromy.

Naše emócie sú meradlom našej zrelosti. Mnoho ľudí je obdarených vyššou inteligenciou alebo talentom, ale skutočne vycibrené emócie sa dosahujú zbavením sa detinského egoizmu a prispievaním svetu. Podobne nám na svoje náklady poskytujú výživu a potešenie aj ovocné stromy. Naproti tomu neplodné stromy na nás robia dojem len svojou majestátnou prítomnosťou; možno nám ponúkajú tieň, ale nič tým neobetujú.

Preto, keď hľadáme poučenie a inšpiráciu, mali by sme sa obrátiť na ľudí, ktorí sú nielen inteligentní a talentovaní, ale múdri a dôsledne využívajú svoje dary pre väčšie dobro sveta. A samozrejme, aj my sami by sme sa mali stať takým ovocným stromom.

Najnovšie príspevky