Stať sa Plodonosným Stromom

8 SEPTEMBRA 2022
Potom Mojžiš začal poúčať Deti Izraela o tom, ako sa majú správať pri dobývaní krajiny Izrael.

Tou krajinou je v prvom rade tvoja duša.

Dt 20:19: „Ak obliehate mesto. . . nesmiete ničiť jeho ovocné stromy.“

Naše emócie sú meradlom našej zrelosti. Mnoho ľudí je obdarených vyššou inteligenciou alebo talentom, ale skutočne vycibrené emócie sa dosahujú zbavením sa detinského egocentrizmu a prispievaním do sveta. Podobne nám – a na svoje náklady – poskytujú výživu a potešenie aj ovocné stromy. 

Naproti tomu neplodné stromy na nás robia dojem len svojou majestátnou prítomnosťou; možno nám ponúkajú tieň, ale nič tým neobetujú. Takí sú emocionálne nezrelí: sú plní emócií ale niet tu žiadneho úžitku pre Boha, ani prínosu pre svet. Sú neplodní.

Preto, keď hľadáme poučenie a inšpiráciu, mali by sme sa obrátiť na ľudí, ktorí sú nielen inteligentní a talentovaní, ale dôsledne využívajú svoje dary pre väčšie dobro sveta. A samozrejme, mali by sme sami napodobňovať príklad ovocného stromu – Stromu Života.

Najnovšie príspevky