Súd seba samého

19 JANUÁRA 2024
Ako súdiš iných, tak si súdený aj ty sám.

Predtav si, že by Nebeský súd nemal moc ani schopnosť súdiť ťa za to, čo si urobil so životom, ktorý ti Boh dal na tejto zemi. Takže urobia toto:

Ukážu ti niečí život – všetky úspechy a všetky neúspechy, všetky správne rozhodnutia a všetky zlé skutky – a potom sa ťa opýtajú: „Tak čo by sme mali s týmto niekým robiť?”

A ty dáš svoj verdikt. Ktorý akceptujú.

A potom ti povedia, že tento niekto si bol ty. Keďže si teraz v Nebi, na nič si nepamätáš.

Samozrejme, tí, ktorí majú tendenciu posudzovať ostatných priaznivo, majú rozhodne výhodu.

Radšej si tento návyk osvoj hneď.

Najnovšie príspevky