Summa Summarum

15 AUGUSTA 2022
Niet nikoho iného okrem Neho.

Istý rabín Binyomin, žiak rabína Zalmana, bol obchodníkom s drevom. Jeden rok, keď sčítaval ročné účtovné závierky, neúmyselne vyplnil pod stĺpec čísel:

SPOLU: „Niet nikoho iného okrem Neho“.

Keď to jeho kolega rabín počul, napomínal ho za jeho roztržitosť: “Nevieš, Binyomin, že všetko má svoj čas a miesto? Svoj čas má filozofovanie o svätosti a svoj čas má venovať sa svetským záležitostiam. Obchodné záležitosti človeka sú tiež dôležitou súčasťou jeho služby Bohu a musí sa im venovať náležitá pozornosť.”

Rabím Binyomin odpovedal: “Považujeme za úplne prirodzené, ak sa počas modlitby myseľ zatúla na veľtrh v Lipsku. Čo je teda také strašné na tom, ak pri obchodovaní “nadpozemská myšlienka” týkajúca sa jedinečnosti Boha infiltruje myseľ?”

Najnovšie príspevky