Surová Pravda

24 MÁJA 2024
Ako sa človek môže prezliecť, tak pravda môže prísť v protichodných formách.

Pravda je jednoduchá: nemá žiadne oblečenie, žiadnu úhľadnú škatuľku, do ktorej by sa zmestil.

Ale my nemôžeme pochopiť to, čo nemá krabicu. Bez oblečenia nemôžeme vnímať Pravdu.

Takže Pravda sa nám oblieka do príbehu, do múdrych rád, do nákresu vesmíru – do šiat utkaných z látky samotnej Pravdy.

A potom, keď sme konečne pevne uchopili toto učenie, Pravda zmení šat. Rozpráva nám iný príbeh – úplne v rozpore s prvým. Hovorí nám novú radu – ísť iným smerom. Poskytuje ďalší model toho, ako sa veci majú – v ktorom každá vec zmenila svoje miesto.

Hlupák je zmätený. Zvolá: “Pravda klamala!”

Múdry človek počúva, je trpezlivý a vďaka svojej práci počuje hlas Ducha, ktorý vnáša harmóniu do týchto protikladov, ktoré sa naučil.

Až zistí, že Pravda je jednoduché, čisté svetlo, ktoré žiadna krabica nemôže obsiahnuť. A preto patrí na všetky miesta, v každej dobe.

Najnovšie príspevky