Sväté bláznovstvo

15 FEBRUÁRA 2024
Boh dal potom Izraelitom pokyn, ako majú postaviť samotný Svätostánok.

Strecha svätostánku mala pozostávať z troch vrstiev materiálu a steny mali byť vyrobené zo zvislých dosiek z akáciového dreva.

Ex 26:15: Dosky pre svätostánok musíte vyrobiť z akáciového dreva, umiestnené vertikálne.

Hebrejské slovo pre „akáciu“ znamená aj „ohýbanie“. Akácia sa nazýva „ohýbajúci sa“ strom, pretože sa pri raste ohýba na stranu, namiesto toho, aby rástla priamo hore. Hebrejské slovo pre „hlúposť a bláznovstvo“  je ďalšou formou tohto slova, pretože hlúposť je aktom „ohýbania sa“ z cesty diktovanej rozumom.

Bláznovstvo môže byť sväté alebo nesväté.

Bezbožná hlúposť je nelogické myslenie, ktoré človeka vedie k tomu, že ide proti Božej vôli a je patrične potrestané, lebo hlúposť je hriech. Preto, ako píše Kniha Zjavenie, hlupáci do Božieho Kráľovstva nikdy nevstúpia.

Sväté „bláznovstvo“ je naša ochota ísť nad rámec prísnych požiadaviek Zákona pri plnení nášho Božieho poslania alebo pri zdokonaľovaní seba samých.

Alegoricky teda umiestnenie „ohýbajúcich sa“ akáciových dosiek vertikálne znamená použitie našej sily pre „bláznovstvo“ pre Krista. Môžeme tak premeniť túto často negatívnu charakterovú črtu na pozitívnu silu v našich životoch, ktorá nám umožní dosiahnuť úrovne oddanosti Bohu a zjednotenia s Ním, ktoré by sme inak nemohli dosiahnuť.

Najnovšie príspevky