Svet, Cirkev a Laodicejčan

22 NOVEMBRA 2021
Laodicejskosť, je najsubtílnejšia forma egocentrizmu alebo svetáctva. Je taký jemný, že uniká odhaleniu práve tých, ktorí by ho mali vidieť najviac. Dôvodom dnešného zlého stavu tohto sveta je nedostatok sebaobetavej lásky k múdrosti a lásky k spravodlivosti. Je to jednoducho nedostatok Božej lásky.

To neznamená, že Boh nemiluje svoje stvorenie. Znamená to, že nespasený človek neprijal a zaťato odmieta Božieho Svätého Ducha, lebo Boh je sebaobetavá Láska. Božia láska je voľba, ktorá je otvorená pre všetkých Kresťanov. Ak sa človek rozhodne nemilovať, jedinou alternatívou je sebectvo – starosť o seba.

Sebecký človek bude zneužívať úplne všetko. To je svetský systém. Svetskosť, alebo svetáctvo nie je nič iné ako egocentrizmus a ten je typickým znakom prítomnosti Satana v duši človeka. Satan je otcom všetkých, ktorí sú na pohoršenie ostatným, lebo nemajú zmysel, t.j. nezaujímajú ich Božie veci, len ľudské. Uvedom si, že každý, koho zaujímajú len pominuteľné veci, má záujem o smrť, lebo pominuteľné znamená smrteľné, nie večné.

Takto si každý človek sám volí, či bude sebec a zameraný na seba, alebo človek, ktorý sa rozhodol prejavovať Božiu lásku. Každý z nás sám za seba rozhoduje, či bude za smrť a pôjde na smrť, alebo bude za život a bude žiť večen. Každý z nás si volí sám, či bude sveták ako Ezau, alebo Boží ako Jakub a stane sa Izraelom.

2Tim 3,1-5: Veď vieš, že v posledných dňoch prídu strašné časy. Lebo nespasení ľudia budú zamilovaní do seba, milovníci peňazí, pyšní namyslenci, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, Bez sebaobetavej lásky , neopdúšťajúci a nezmierliví, bez seba-ovládania (nezdržanliví), suroví (beštiálni), nenávidiaci Dobro, Zradní, ľahkomyseľní (bezhlaví), namyslení (narcisti), milujúci viac rozkoše ako Boha; Majúc výzor svätosti, ale jej silu budú popierať. Odvráť sa od takých.

Egocentrizmus pôsobí vždy iba krízy a problémy v človeku, aj spoločnosti. Z človeka robí psychopata a sociopata a spoločnosť, ktorá ním dýcha, zjavuje jeho degeneráciu a speje k vlastnej záhube. Aj dnešnú krízu vo svete spôsobil egocentrizmus niekoľkých. Iné to však nebude ani po tejto pandémii, na konci tohto veku, kedy zloba egocentrizmu dosiahne vrchol, ktorý možno prirovnať k dobe tesne pred potopou alebo k Sodome a Gomore. Egocentrizmus, každý majúc svoje vnímanie všetkého a ide za ňou až po n-tý stupeň, je hybnou silou nebezpečného času konca. Bude to čas, ktorý zodpovedá popisu v Sdc 21:25, keď „každý robil to, čo bolo správne v jeho vlastných očiach“. Počas obdobia sudcov nikto nemohol poskytnúť ústredné vedenie, pretože ľudia povedali: “Tomuto verím; toto je to, čo budem nasledovať.”

Tak je to aj dnes, na konci čias. Ľudia sa navzájom zneužívajú, aby vlastnili veci, ktoré považujú za krásne, ako sú peniaze alebo moc. „Lebo nespasení ľudia budú zamilovaní sami do seba, milovníci peňazí, pyšní namyslenci, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, Bez sebaobetavej lásky (t.j.bezcitní), neopdúšťajúci a nezmierliví, bez seba-ovládania (t.j.nezdržanliví), suroví (beštiálni), nenávidiaci Dobro“ (2Tim 3:2-3).

Koncept „nespasení ľudia budú zamilovaní sami do seba“ (verš 2) pokračuje vo verši 5: „Majúc výzor svätosti, ale jej silu budú popierať. Odvráť sa od takých.“ Verš 7 ich ďalej identifikuje: títo ľudia sa „sa stále učia, a nikdy nie sú schopní spoznať Pravdu“. To sú tí, ktorí aj napriek predloženým dôkazom Pravdy Božieho Slova, na všetko a zaťato odpovedajú “neviem”.

V rámci Božieho varovania, aké to bude na konci, Pavol vymenúva črty, ktoré sa v Kresťanoch nesmú nájsť aj napriek tomu, že egocentrizmus sveta dosiahne svoj vrchol. Bohužiaľ, Laodicejčan svoj egocentrizmus nepremáha tak, ako by mal a toto je jeho problém! Práve pre tento stav zmýšľania a vlažnosti v skutkoch pokánia, ho Boh už-už vypľúva z úst; čo, povedané ľudským jazykom znamená, že Bohu je z jeho stavu duše a zmýšľania tak zle, že ho vyvracia. Hoci sa Laodicejčan obrátil, má postoj egocentrizmu, stále dostatočne silný na to, aby sa jeho myseľ odvrátila od dôležitejších duchovných záležitostí. Ak sa Laodicejčan neobráti, stane sa mu jeho egocentrizmus osudný, lebo čo človeka zabáva, to ho zabije.

A ako je to s tebou? Si sveták ako Ezau, alebo si preniknutý túžbou po dvojnásobnom požehnaní ako Jakub? Vyznávaš Krista? Si Kristov? Tak stráž svoju dušu veľmi a prestaň sa prispôsobovať tomuto svetu, ale premieňaj sa obnovou svojej mysle, aby sa na tebe prejavilo, čo je to Božia vôľa, aká je Božia vôľa dobrá, prijateľná a dokonalá.

Najnovšie príspevky