Svet sa stáva

25 JÚNA 2023

VŠETKO JE NA MIESTE: TECHNOLÓGIA, SKRZE KTORÚ MÔŽE CELÉ ĽUDSTVO ZDIEĽAŤ HLBOKÚ MÚDROSŤ,
VEDA, KTORÁ VIDÍ HARMÓNIU VŠADE VO VESMÍRE,
VŠETKO, ČO JE POTREBNÉ,
ABY TAJOMSTVO JEDNOTY MOHLO BYŤ UCHOPENÉ MYSĽOU.
SCÉNA JE PRIPRAVENÁ.
VŠETKO, ČO ZOSTÁVA, JE OTVORIŤ NAŠE OČI.

Časy, v ktorých žije naša generácia, nie sú obyčajné časy.
Prebývame na rozhraní medzi dvoma svetmi
— svet, aký bol, a svet, aký má byť.

Všetko je na svojom mieste,
všetku infraštruktúru, ktorá spája svet do jedného celku,
technológia, ktorou celé ľudstvo
môže zdieľať hlbokú múdrosť,
všetko, čo je potrebné, aby tajomstvo jednoty
mohlo byť uchopené ľudskou mysľou.

Scéna je pripravená.
Zostáva len, aby sme konečne otvorili oči.

Najnovšie príspevky