Svetlo sa Stretáva s Temnotou

19 JÚLA 2022
Kde svieti svetlo, nenájde tmu. Kde sa šíri temnota, nestretne svetlo.

Okrem zajatia ľudskej duše v tomto svete. Lebo tam je Boh.

Kamkoľvek svetlo vyžaruje, nenájde tmu. Pre svetlo žiadna tma neexistuje.

Všade, kde sa rozšíri tma, nenájde svetlo. Pre tmu svetlo neexistuje.

V čase, ktorý ešte má prísť, sa títo dvaja stretnú a spoznajú sa v dokonalej jednote. V tomto spojení uvidíme Toho, ktorý stvoril všetky veci.

Medzitým zahliadneme predtuchu tohto zázraku. Lebo toto je ľudská bytosť: Boží dych v hmotnom tele; svetlo a tma tvárou v tvár vnútri jednej bytosti.

Najnovšie príspevky