Svetlo sveta

19 NOVEMBRA 2022
Eliezer sa vydal s Rebekou späť do Kanaánu, aby sa stretol s Izákom. Keď sa Izák a Rebeka zosobášili, Rebeka prevzala miesto Sáry čoby rodinného matriarchu.

Hoci je Abrahám naozaj svetlom pre svet vo svojej dobe a jeho svetlo svieti dodnes aj nám, nemôžeme nespomenúť ani zabudnúť na svetlo Sáry ani Rebeky.

Ich svetlo demonštruje jedinečnú schopnosť židovských žien a dievčat – ktoré sú všetky „dcérami“ Sáry a Rebeky – ovplyvňovať duchovný charakter domova a osvetľovať ho svätosťou sabatu počas nasledujúceho všedného týždňa. Hoci ich fyzické osvetlenie môže byť fyzicky viditeľné len na obmedzený čas, ich duchovné osvetlenie pokračuje počas celého týždňa.

Preto nech tak svieti vaše svetlo pred nespasenými ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca v Nebesiach. (Mt 5:16)

Najnovšie príspevky