Sviatky? Naozaj?

18 DECEMBRA 2023
Koniec roka je pred nami ako každý rok. Väčšina sa plaší pre nič a falošnými slovami sa klamú všetci navzájom, prajúc si “šťastné a veselé sviatky a budúci rok”.

Ale naozaj dnes ešte niekto verí takej lži? Môže človek naozaj veriť, že je vôbec čo oslavovať? Čo píšem nie je pesizmizmus, ale realita času, ktorý žijeme:

Úplne spustnutá bude zem a totálne vyplienená,
lebo Pán hovoril toto slovo.

Trúchli, uvädá zem, zoschýna, uvädá svet,
namyslenci na zemi chradnú.

Zem je poškvrnená jej obyvateľmi;
pretože prestúpili zákony,
zmenili nariadenie,
zavrhli Večnú Zmluvu.

Preto kliatba zožiera zem
a tí, čo ju obývajú, sú vinní;
preto ubúda obyvateľov zeme
ľudstva ostalo len máličko.

Zamysli sa: ľudstva ostalo len máličko...

Najnovšie príspevky