Sviatočné

Táto skupina obsahuje učenie Písma o Bohom prikázaných sviatkoch a odhaľuje podvod tých, ktoré sa za také iba prezliekajú.