Sviatok Prvotín 2023

18 MÁJA 2023

POZVÁNKA na SLÁVNOSŤ PRVOTÍN

Týmto pozývame všetkých, v Ježišovom Mene ponorením pokrstených Bratov a Sestry v Kristovi a pripravujúcich sa na znovuzrodenie, ako aj ich rodinných príslušníkov, na slávenie druhého z najväčších sviatkov nášho Boha a Kráľa:

SVIATOK PRVOTÍN / ŽATVY

26.Mája 2023

Modlitba za vyliatie Ducha Svätého sa uskutoční podľa Pánom prikázaného vzoru – viď Mocné Skutky Apoštolov kap. 2.

Program sviatku:

ZAČIATOK: 10:00 hod.

KDE: Penzión ÁTRIUM, Floriánova 4, Prešov

Dôležité: Kapacita zariadenia je max. 30 ľudí, preto žiadame o včasné prihlásenie na sviatok. ĎAKUJEME.

Prihláška na slávenie je úplná po zaplatení stravného (20 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: SPN). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.