Sviatok Stánkov

16 DECEMBRA 2021

Boh zdôrazňuje skôr pesimistickú tému Kazateľa počas Sviatku Stánkov, aby ukázal, aké následky môže mať konanie čohokoľvek, k čomu nás viedlo naše zradné, ľudské srdce. Bez implementácie Božieho zámeru, naše životy, aj napriek maximálnemu fyzickému a materiálnemu uspokojeniu, nemajú absolútne žiadny zmysel.

Šalamún neustálym rozlišovaním a prehodnocovaním príčin a dôsledkov svojho premysleného potešenia, alebo hľadaním jeho zmyslu, zaznamenáva mnoho dôvtipných a rozumných postrehov o zmysle života. Dokonca aj s obrovskými materialistickými, umeleckými alebo akademickými úspechmi je život bez Božieho zámeru plný sklamania, nezmyselný, márny a skľučujúco prázdny. To je pravý dôvod, prečo sú mnohí veriaci dnes skľúčení – lebo neprijmúc Krista skutočne, iba nečinne postávajú na námestiach.

A práve tieto pravdy o živote bez Božieho zmyslu, nútia povolaných Bohom žiť Vierou. V dôsledku toho môže Boh pre tých, ktorí sa Ho boja a dôverujú Mu, premeniť v nich to, čo bolo predtým nedostatočné a bezvýznamné, na niečo zmysluplné, účelné a prospešné.

Kaz 3,16-17: A navyše som pod slnkom videl, že na Mieste Súdu bola bezbožnosť; a na Mieste Spravodlivosti bola neprávosť. Povedal som si vo svojom srdci: Boh bude súdiť spravodlivých aj bezbožných; lebo pre každú vec a pre každé dielo je určený čas.

Tam, kde by človek očakával spravodlivosť (ako na súde), nájdeme neprávosť. Ale Šalamún varuje: “Vydrž. Boh bude súdiť.” Ďalším dôležitým bodom, ktorý treba pochopiť, je, že Boží plán sa zdá byť navrhnutý tak, aby ľuďom ukázal, akí slabí a nezmyselní sú v ich vlastnom pláne života.

Dokonca aj nespravodlivosť a zlo slúžia svojmu účelu. Hoci je pre nás bolestivé sa s nimi vysporiadať, poskytujú masívny dôkaz našej nevedomosti o našej vlastnej prirodzenosti (že sa vôbec nepoznáme) a jasne odhaľujú celkový charakter ľudstva bez obrátenia.

Pre znovuzrodených aj obrátených je to obrovský prínos, pretože sa môžu vždy pozrieť na svet a opýtať sa: „Chcem ja toto v mojom živote?“ Ak nás to, čo vidíme vo svete, motivuje k tomu, aby sme sa báli Boha a kráčali po ceste k Jeho Kráľovstvu – aj keď to môže byť bolestivé, či už nás to vedie prinášať veľké množstvo obetí alebo nás stavia pod nejaký druh prenasledovania alebo súženia – je to pre nás pozitívne dielo, ak nám to pomôže udržať sa na Ceste Spásy.

Ak by z toho nebol žiaden úžitok, Boh by to nedovolil. Ak by sme nevedeli, čo je zlo, nemohli by sme robiť pokánie. A tento svet nám do otrasných detailov ukazuje, čo je zlo. Máme možnosť zhodnotiť a rozhodnúť, či chceme alebo nechceme robiť veci, ktoré vytvorili tento svet.

Aj na súdoch budeme vidieť zlo a vidíme ho dokonca aj vo falošnom kresťanstve. Šalamún hovorí, že by sme to mali očakávať a nemali by sme tým byť príliš frustrovaní. Namiesto toho by sme sa z toho mali poučiť. Pavol nám to píše takto:

2Tim 2,15-21: Vynasnaž sa, aby si sa uplatnil a seba samého predstavil Bohu ako toho, kto je osvedčený, pracovník bez hanby, držiac sa priamej cesty Slova Pravdy. Ale svetáckym prázdnym rečiam zbaveným svätosti sa vyhýbaj, lebo takí budú postupovať v bezbožnosti. Ich zlá reč sa bude šíriť ako gangréna…

Sviatok Stánkov posledných čias sa blíži. Každému, kto chce viac, než len trpieť a hľadieť na zvrátenosť tohto sveta, každému, kto sa v ňom chce zorientovať správnym smerom a skutočne sa uplatniť a predstaviť sa Bohu ako osvedčený pracovník; každému, kto má odvahu postaviť sa zlobe tohto sveta a odmietnuť jeho zatratenie, ponúkame pomoc a posilnenie vo forme náuky Kristových proroctiev posledných čias v kurzoch:
Desať Slov
Pokánie, jeho Skutky a Ovocie
Úžasné Duchovné Dozrievanie
a Pochopenie Konca Čias.

Najnovšie príspevky