Svojvoľnosť k Spáse Nevedie

18 JÚLA 2021
Mojžiš potom pripomenul židovskému ľudu, že potom, čo sa dozvedeli o Božom pláne nechať ich na púšti 40 rokov, niektorí z nich zorganizovali svoju vlastnú armádu a pokúsili sa vstúpiť do izraelskej krajiny na vlastnú päsť. Ale pretože išli proti vôli Boha a chýbalo im Mojžišovo vedenie, národy, ktoré žili blízko hraníc krajiny, ich zahnali späť.

Dt 1,43: Tak som vám povedal; a vy ste neposlúchli, ale vzbúrili ste sa proti prikázaniu Pána, a bezočivo ste vyšli do vrchov.

Títo Synovia Izraela robili pokánie z hriechu špiónov a teraz chceli vystúpiť do Svätej zeme. Prečo to bolo zle, keď sme učení, že pokániu nikdy nič nestojí v ceste.

Odpoveď je, že Zasľúbenú zem možno dobyť len za prítomnosti Archy a Mojžišovho vedenia. Pokánie síce zmazalo hriechy ľudí, nikdy však nemohlo zmeniť postup potrebný na získanie územia. Aj tu platí, že čo Boh raz povie, to má večnú platnosť. Pretože títo ľudia neboli ochotní podriadiť sa Mojžišovmu vedeniu a chceli dobyť zem vlastnými silami, Boh ich iniciatívu odmietol. A presne tak odmieta už aj modlitby všetkých, čo ignorujú a zavrhujú Jeho Zákon a Ním daný poriadok všetkých vecí.

To isté platí aj v našej dobe. Boh predpísal presný postup pre naše vykúpenie – ako aj pre všetky formy osobného vykúpenia, či vyslobodenia a to z akýchkoľvek problémov. Stále však platí, že akýkoľvek pokus obísť, či zmeniť Boží spôsob procesu vykúpenia, je vopred odsúdený na neúspech (kliknutím na link nájdeš perličku s biblickým učením o dôležitosti zachovávania Božieho spôsobu).

Je jedno či sa jedná o pôst, modlitbu, oslavu Boha, či hocakú inú aktivitu spojenú s Bohom. Urýchlenie vykúpenia, rovnako ako úspech v akomkoľvek snažení, sú možné len vtedy, keď náš prístup bude v súlade s plánom Boha. Ale aby si plán Boha pre tvoju situáciu a problém mohol poznať, musíš čítať Božie Slovo osobne.

Ten, koho Boží plán a spôsob vykúpenia nezaujíma, k žiadnemu oslobodeniu sa nikdy nedostane, ani sám sa k nemu v žiadnom prípade nedopracuje. Prečo nie? Lebo aj tu platí, že niet iného Mena, okrem mena Ježiš, v ktorom máme byť spasení. A niet iného spôsobu nášho vykúpenia, než toho, ktorý je Boží a ktorý pred stvorením všetkého určil Ježiš osobne. A Boh nie je ako človek, žeby svoj názor a poriadok menil podľa nálady.

Z tohto dôvodu je dôležité osobne študovať Božie Slovo, nie dogmy, katechizmy, či semináre falošného kresťanstva a vyhľadávať vedenie Kristových služobníkov, t.j. skúsených a osvedčených znovuzrodených Kresťanov, ktorí učia Božím spôsobom a osobným príkladom a to vo všetkých oblastiach života (viď Mk 4:2; Mk 6:34). Boží spôsob je z pohľadu proroctiev konca čias a spásy duší životne dôležitý, lebo len tí Kresťania, čo Krista aj sami žijú, budú ti vedieť konkrétne a fundovane pomôcť poznať, aj dodržať ho vo všetkom.

Lebo Zasľúbenú zem možno dobyť len za prítomnosti Božieho Zákona a vedenia Kristovho Služobníka. To preto Boh aj deti zveruje otcovi aj matke.

Najnovšie príspevky