Deviateho Dňa

Podľa židovského kalendára sa teraz nachádzame v mesiaci Av, a blížime sa ku dňu pôstu, ktorým si Synovia Izraela pripomínajú deň, keď boli oba sväté chrámy zapálené, oni rozptýlení do vyhnanstva a Božia prítomnosť sa už viac v Izraeli otvorene neprejavovala (viď [...]