Konštruktívna Demolácia

Celá Biblia je Boh zdieľajúci s nami, v rámci parametrov nášho sveta, tajomstvá svojho vlastného bytia. V tomto vesmíre je deštrukcia rodiskom veľkosti. V Božom Slove odzrkadľujeme na zemi to, čo Boh vykonáva na každej rovine existencie. A Biblia zakazuje premiestniť [...]