Tichý hrdina

3 JÚLA 2023
Tichý hrdina nachádza menší odpor.

Každé Božie stvorenie, bez ohľadu na to, aké nízke je, je podporované nebeskou iskrou. Táto iskra sa túži znova pripojiť k svojmu zdroju – čo sa môže stať iba vtedy, keď ju ľudská bytosť použije na nebeský účel.

Ak áno, prečo sa svet bráni každému nášmu úsiliu zachrániť ho, odhaliť jeho skutočný význam?

V skutočnosti nie. Nič nám nestojí v ceste. Stvorená bytosť sa nemôže postaviť proti vlastnému osudu.

Odpor je ilúziou nášho obmedzeného vnímania.

Je to len náš vlastný pocit seba samého, jediný voľný hráč. Je to vtedy, keď hovoríme: „Splním toto prikázanie. Vykúpim božské.” Keď vložíme svoje ego do nášho poslania v živote.

Týmto „ja“ sa zaslepujeme pred vnímaním tajomstva.

Najnovšie príspevky