Tradície vs Skutočnosť

1 APRÍLA 2020
Tým, že ste zavrhli prikázanie Boha, dodržiavate tradície ľudí. “ (Marek 7,8)

Aká výstižná pravda!

Presne tak, ako staroveký Izrael, aj my sa až príliš ľahko vraciame späť k našim zaužívaným spôsobom a zvykom. Izraeliti odmietli Boží zákon a spoliehali sa na tradície pohanských národov. Eliáš musel prijať doslova drastické opatrenia, aby zabránil uctievaniu Baala a aby nezaniklo uctievania pravého Boha (1Kr 18,20-40). Niektorí z kráľov Júdey strávili roky totálnym zničením svätýň a výšin (dnešné pútnické miesta všetkých -izmov), zasvätených cudzím bohom (2Krn 34,1-7).

Kristus farizejov napomenal: „Rušíte Božie prikázania aby ste dodržiavali tradície ľudí.“

Robíme toto dnes my? Určite. Napríklad Vianoce a Veľká noc sú tradíciou ľudí, ale vo svojej podstate sú lžou. Čo sa stane, ak človek, ktorý sa pokúša založiť náboženstvo, zmieša klamstvo s pravdou Boha? Len si spomeň na Boží hnev, keď Áron urobil zlaté teľa pre naliehanie Izraelitov na púšti a doslova svojvoľne vyhlásil sviatok Pánovi (Ex 32,1-5). Dodržiavanie Vianoc a Veľkej noci v mene Krista sa od tohto Áronom vyhláseného sviatku skutočne vôbec nelíši.

Zmiešaním lží a podvodných učení tohto sveta s Božou pravdou, sa získava len špinavá zmes zvaná synkretizmus 1 (Jakub 3,10-13). „Kresťanské“ náboženstvá tohto sveta zmiešali tradície pohanstva s časťou pravdy Božieho slova. Toto sa nijako nelíši od toho, čo robil Izrael, čo opisoval vo svojom proroctve už prorok Amos a to ešte v roku 760 pred Kristom. Od zavrhnutia Dávidovho domu za vlády Jeroboama, praktizovali Izraeliti synkretistické náboženstvo (Am 5:21-26; Am 8:14; 1Kr 12:25-33). A čo asi robia “kresťania”, oslavujúci lož zmiešanú s časťou pravdy Písma dnes? Presne to isté. A prečo tak robia? Lebo ich skutočná pravda, ani Božie prikázania nezaujímajú. Zavrhli ich rovnako, ako Izrael na púšti. Živého Boha zamenili za zlaté teľa a Božie prikázania zamenili za oslavu človekom vymyslených sviatkov.

Najnovšie príspevky