Trumpovo proroctvo „Nový dolár“

6 APRÍLA 2024
V priebehu budúceho roka by mohol byť konečne nahradený dolár ako globálna rezervná mena. Presne ako Trump predpovedal! Biblia prorokuje, že posledným ekonomickým systémom sveta má byť znak šelmy a jej tvorcom aj iniciátorom v mene Antikrista bude vodca Jednotného svetového náboženstva, ktorého Boh sám v proroctve nazýva Falošný Prorok.

Donald Trump sa nedávno dostal na titulky médií, keď povedal:

“Naša mena sa rúti a čoskoro už nebude svetovým štandardom, čo bude, úprimne povedané, naša najväčšia porážka za 200 rokov.”

Demokrati a predstavitelia médií z establishmentu sa mu smiali.

Ale pán Trump mal pravdu!

Na nedávnom summite v Južnej Afrike skupina krajín BRICS (na čele s Čínou a Ruskom) vyhlásila, že bude pokračovať v hľadaní spôsobov, ako obísť dolár.

A ak uspejú, môže to byť posledný klinec do rakvy globálnej rezervy dolára, čo prinúti Ameriku zažiť Ekonomický kolaps rovnaký alebo horší než bola veľká hospodárska kríza v dvadsiatych rokoch minulého storočia! …s bezdomovectvom, nezamestnanosťou, bankrotom, chudobou a hyperinfláciou, ktorá vtedyzapálila krajinu.

Príliš veľa Američanov bude zaskočených, keď sa ich osobné financie rozpadnú a ich sny o budúcnosti sa vyparia.

Áno, pravdou je, že nie všetci Američania tým budú trpieť, ako je tiež pravda, že hoci Európa bude doslova nivočená vplyvom Antikrista a jeho komplica Falošného proroka, onoho vodcu spomínaného Jednotného svetového náboženstva, nie všetci − napriek prorkovaným následkom − znak šelmy, onen posledný a ultimátne: dušu aj telo zotročujúci ekonomický systém sveta, prijmú. Nech je Bohu chvála a vďaka za každého, kto toto otroctvo odmietne!

TY a tvoja rodina však máte tú výhodu, že VIETE, že sa to môže stať. Ďalšou výhodou je poznanie, že najistejší úkryt je duchovná ochrana každého, lebo len tá zaručuje ochranu aj v proroctve 5.poľnice Zjavenia, ktorá ohlasuje pád doterajšieho ekonomického systému, ako ho poznáme.

Písmo zasa potvrdzuje pravdu, zjavenú v

Ž 119:96: Videl som koniec každej dokonalosti:  ale Tvoj príkaz je neobmedzený.

Každý sa už DNES môže pripraviť nielen na pád ekonomického systému a udalosti proroctva 5.poľnice.

Boh totiž každému ponpka pomocnú ruku AŽ do skončenia tohto sveta, rozumej spoločenského usporiadania a jeho najväčšej úbohosti, ktorej bude celý svet onedlho svedkom.

Jediný spôsob ako uniknúť tomuto všetkému podľa Božej vôle je tu:

Ž 119:60: Ponáhľal som sa a neodkladal som s dodržiavaním Tvojich prikázaní.

Sk 22:15: A teraz čo čakáš?! Vstaň, prijmi Kristov krst pokánia ponorením, zmy svoje hriechy a vzývaj Jeho Meno!

Najnovšie príspevky