Túžba po Domove

27 NOVEMBRA 2023
Už si niekedy premýšľal o tom, komu je vlastne umožnený skutočný návrat do večnosti a prečo?

Laban povedal Jakubovi:

Gn 31:30:  A teraz, hoci si musel ísť, pretože si veľmi túžil po dome svojho otca, …

Jakubov pobyt u Labana predpovedal náš vlastný pobyt duše vo vyhnanstve v tomto svete. Tak ako bol Jakub ďaleko od svojho fyzického domova a ponorený do prostredia, ktoré odporovalo duchovnosti, náš exil zahŕňa fyzickú diasporu a – čo je dôležitejšie – duchovnú temnotu nevykúpeného sveta.

A tak, ako sa Jakub nikdy necítil dobre vo svojom vyhnanstve u Labana a neustále túžil po návrate do otcovho domu, tak aj my musíme neustále túžiť po návrate do „domu“ nášho Otca. Bez ohľadu na to, akí úspešní sme pri napĺňaní nášho Božského poslania v exile, nikdy sa v ňom nesmieme cítiť „ako doma“.

Zamysli sa: len duše, ktoré veľmi túžia po návrate k Otcovi, len tie sa na Cestu späť k Nemu aj vydajú a aj k Nemu dôjdu. Ako hovorí verš: musia.

Keď uvážime, ako dlho exil trval, mohli by sme sa mylne domnievať, že naša túžba nepriniesla žiadne ovocie. Je namieste spraviť audit našich túžob. Pravdou však je, že čím viac si uvedomujeme význam nášho duchovného vyhnanstva, tým viac sa zintenzívňuje naša túžba po mesiášskom vykúpení, čo následne urýchli ultimátne vykúpenie.

Najnovšie príspevky